Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

altREGULAMIN MIAN

Namiestnictwo Harcerek i Harcerek starszych

Hufiec Łódź - Polesie

CEL:

 Miana służyć mają jako pomoc drużynom w doskonaleniu się i wytyczaniu kolejnych etapów pracy nad sobą. Przyznawanie mian związane jest także z wyborem drużyny sztandarowej hufca - jest więc także oceną dokonań.

ZASADY PRZYZNAWANIA:

1. Miana przyznawane są za rok harcerski oraz kończący go obóz.
2. Miana są trzystopniowe: zielona, srebrna i złota koniczynka.
3. Miana nie muszą być zdobywane po kolei.
4. Podstawą oceny jest działalność drużyny i osoba drużynowej.
5. Ocena drużyn dokonywana jest na podstawie informacji z arkusza wypełnianego przez drużynową oraz spotkań z opiekunką drużyny.
6. W przypadku nie otrzymania przez drużynę dwa razy pod rząd żadnego miana namiestnik, po ustaleniu szczegółowych zasad z drużynową, wnioskuje do komendanta hufca o przeniesienie drużyny w okres próbny.
7. W specjalnych sytuacjach namiestnik ma prawo uchylić jeden z punktów wymagań na miano zielone i srebrne. Nie mogą być to jednak wymagania metodyczne.
 
Miano Zielonej Koniczynki – drużyna działa poprawnie na podstawowym poziomie, spełnia minima narzucone przez regulaminy ZHP. Może mieć jakieś drobne niedociągnięcia w pracy, ale stara się dążyć do działalności zgodnej z metodą harcerką (praca systemem małych grup, uczenie w działaniu, stymulujący program i praca z ideałami). Jednostka bierze udział w życiu szczepu czy hufca.
 
Miano Srebrnej Koniczynki – drużyna wychodząca poza podstawowy poziom. Działa dobrze praca metodą harcerską, program drużyny jest atrakcyjny, przemyślany, drużyna ma się czym pochwalić. Program obozowy jest ciekawy i drużyna faktycznie korzysta z obozu jako podsumowania pracy drużyny i podejmuje podczas HAL samodzielne działania. W drużynie działa RD, która pracuje własnym programem. Drużyna aktywna i ambitna, starająca się robić więcej i lepiej niż musi.
 
Miano Złotej Koniczynki – drużyna wzorowa. Jest samodzielna, liczna, ma ciekawy i samodzielny program. Ma silne, samodzielne zastępy, aktywnie pracującą Radę Drużyny przygotowaną do pełnionych funkcji. Odnosi sukcesy i ma się czym pochwalić. Drużyna jest widoczna na zewnątrz - w hufcu, w szkole, na osiedlu. Drużynowy się rozwija i angażuje w działania namiestnictwa i hufca, ma przybocznego szykującego się do przejęcia funkcji. Jej działalność może stanowić przykład dla innych drużyn.

 

OBSZAR PODLEGĄJCY OCENIE

ZIELONE

SREBRNE

ZŁOTE

drużynowy      
wiek Drużynowy ma co najmniej 16 lat. Drużynowy ma co najmniej 17 lat. Drużynowy ma co najmniej 18 lat.
stopień

Drużynowy posiada co najmniej zamknięty stopień samarytankę/ćwika i otwartą próbę przewodnikowską.

Drużynowy posiada co najmniej stopień HO oraz przewodnika. Drużynowy posiada otwartą próbę na stopień podharcmistrza.
przeszkolenie Drużynowy posiada ukończony kurs drużynowych. Drużynowy posiada ukończony kurs drużynowych oraz bierze udziała w dodatkowych formach doszkalających (działania namiestnictwa, warsztaty hufcowe lub inne). Drużynowy posiada ukończony kurs drużynowych oraz bierze udział w dodatkowych szkoleniach na poziomie hufca lub wyższym (wzięła udział w przynajmniej jednym szkoleniu).
zaangażowanie w prace hufca (namiestnictwa i zespołów hufcowych) Drużynowy uczestniczy w działaniach namiestnictwa, przychodzi na spotkania i utrzymuje kontakt z opiekunką. Drużynowy angażuje się w działania namiestnictwa lub hufca. Pomagał przy organizacji jednej z imprez namiestnictwa/hufca. Drużynowy aktywnie angażuje się w pracę namiestnictwa lub hufca. Zorganizował działanie na poziomie hufca (był szefem) lub jest członkiem zespołu hufcowego.
drużyna - formalnie      
liczebność Drużyna liczy co najmniej 16 osób (chyba, że dostała zgodę na zmniejszenie liczebności). Drużyna liczy co najmniej 16 osób (chyba, że dostała zgodę na zmniejszenie liczebności). Drużyna liczy co najmniej 16 osób (chyba, że dostała zgodę na zmniejszenie liczebności).
składki Opłacone składki na bieżąco za drużynowego i drużynę. Opłacone składki na bieżąco za drużynowego i drużynę. Opłacone składki na bieżąco za drużynowego i drużynę.
dokumentacja Drużyna jest wpisana do ESHD. Stan w ewidencji jest zgodny ze stanem faktycznym drużyny. Drużyna jest wpisana do ESHD. Stan w ewidencji jest zgodny ze stanem faktycznym drużyny. Drużyna jest wpisana do ESHD. Stan w ewidencji jest zgodny ze stanem faktycznym drużyny.
  Drużynowy prowadzi na bieżąco książkę pracy. Drużynowy prowadzi na bieżąco książkę pracy. Drużynowy prowadzi na bieżąco książkę pracy.
  Drużyna prowadzi formę dokumentacji pracy drużyny – kronika, blog, strona internetowa, strona na fb. Drużyna prowadzi formę dokumentacji pracy drużyny – kronika, blog, strona internetowa, strona na fb. Drużyna prowadzi formę dokumentacji pracy drużyny – kronika, blog, strona internetowa, strona na fb.
plan pracy

Drużyna zatwierdziła w terminie plan pracy roczny oraz obozowy.

Plan pracy roczny do 30 września (poprawki do 15 października), obozowy do 30 kwietnia (poprawki do 15 maja).

Drużyna zatwierdziła w terminie plan pracy roczny oraz obozowy.

Plan pracy roczny do 30 września (poprawki do 15 października), obozowy do 30 kwietnia (poprawki do 15 maja).

Drużyna zatwierdziła w terminie plan pracy roczny oraz obozowy.

Plan pracy roczny do 30 września (poprawki do 15 października), obozowy do 30 kwietnia (poprawki do 15 maja).

umundurowanie Jest u większości - zgodne z regulamimem ZHP i zasadami przyjętymi w drużynie. Jest u większości - zgodne z regulamimem ZHP i zasadami przyjętymi w drużynie. Jest u wszystkich członków - zgodne z regulamimem ZHP i zasadami przyjętymi w drużynie.
praca drużyny -  w ciągu roku i na obozie      
obrzędowość Drużyna posiada obrzędowość, z którą pracuje. Drużyna posiada obrzędowość, z którą pracuje. Drużyna posiada obrzędowość, z którą pracuje.
działalność w ciągu roku W drużynie odbywają się regularne zbiórki drużyny oraz zastępów. W drużynie odbywają się regularne zbiórki drużyny oraz zastępów. W drużynie odbywają się regularne zbiórki drużyny oraz zastępów.
 

Drużyna bierze udział w imprezach hufca. W ciągu roku wzięła udział w co najmniej jednej z nich.

Drużyna bierze udział w imprezach hufca. W ciągu roku wzięła udział w co najmniej jednej z nich.

Drużyna bierze udział w imprezach hufca. W ciągu roku wzięła udział w co najmniej jednej z nich.

   

Drużyna tworzy atrakcyjny program dla swoich harcerek. W ciągu roku samodzielnie lub we współpracy z inną drużyną zorganizowała (co najmniej jedno):

- samodzielny biwak,

- zimowiska,

- półkolonie,

- ciekawą imprezę dla 2-3 drużyn,

lub wzięła udział w imprezie zewnętrznej (chorągwianej lub ogólnopolskiej)

Drużyna tworzy atrakcyjny program dla swoich harcerek. W ciągu roku samodzielnie lub we współpracy z inną drużyną zorganizowała (co najmniej jedno):

- samodzielny biwak,

- zimowiska,

- półkolonie,

- ciekawą imprezę dla 2-3 drużyn,

lub wzięła udział w imprezie zewnętrznej (chorągwianej lub ogólnopolskiej)

  Drużyna podjęła co najmniej jedno działanie mające na celu współpracę z sąsiednimi pionami w szczepie. Drużyna współpracuje z sąsiednimi pionami w szczepie. Drużyna regularnie współpracuje z sąsiednimi pionami w szczepie, zrealizowała kilka działań z gromadą zuchową i drużyną/patrolem hs.
    Drużyna współpracuje ze szkołą, w której działa. Zrealizowała co najmniej jedno działanie we współpracy ze szołą. Drużyna jest widoczna na zewnątrz, współpracuje z najbliższym środowiskiem (osiedle, parafia itp.).
bohater Drużyna ma otwartą kampanię bohater. Drużyna posiada bohatera, z którym pracuje. Drużyna posiada bohatera, z którym pracuje. Może pochwalić się ciekawymi przedsięwzięciami związanymi z pracą z bohaterem.
instrumenty metodyczne W drużynie zdobywane są stopnie i sprawności. Drużyna zrealizowała co najmniej jedno zadanie zespołowe. W drużynie zdobywane są stopnie i sprawności. Drużyna realizuje zadania zespołowe w ciągu roku i na obozie.

W drużynie bardzo dobrze zdobywane są stopnie i sprawności - jest w czołówce w rankingu namistnictwa.

Drużyna realizuje zadania zespołowe w ciągu roku i na obozie.

   

Jeżeli w drużynie są harcerki starsze, drużyna realizuje specjalny program skierowany do tej grupy wiekowej oraz w drużynie realizowane są projekty.

Jeżeli w drużynie są harcerki starsze, drużyna realizuje specjalny program skierowany do tej grupy wiekowej oraz w drużynie realizowane są projekty.
ideały PiPH/OiPZ W ciągu roku harcerskiego i na obozie drużyna pracuje z PiPH. W drużynie składane są przyrzeczenia. W ciągu roku harcerskiego i na obozie drużyna pracuje z PiPH. W drużynie składane są przyrzeczenia. W ciągu roku harcerskiego i na obozie drużyna pracuje z PiPH. W drużynie składane są przyrzeczenia.
kadra drużyny Funkcyjni w drużynie posiadają stopnie odpowiednie do wieku. Funkcyjni w drużynie posiadają stopnie odpowiednie do wieku. Funkcyjni w drużynie posiadają stopnie odpowiednie do wieku.
      W drużynie jest przyboczny przygotowujący się do przejęcia drużyny, który posiada otwartą próbę przewodnikowską.
  W drużynie istnieje rada drużyny, która odbywa swoje spotkania. W drużynie pracuje rada drużyny, która realizuje własny program i prowadzi szkolenie funkcyjnych. W drużyny pracuje rada drużyny, która realizuje samodzielny ciekawy program i prowadzi szkolenie funkcyjnych. Rada drużyny może pochwalić się ciekawym działaniem.
system małych grup W drużynie działają zastępy (mają swoją obrzędowość, odbywają się zbiórki zastępów, realizują zadania zespołowe). Drużyna pracuje zastępami, zastępowe są przeszkolone do pełnionej funkcji. W drużynie działają samodzielne zastępy, zastępowe są przeszkolene. Zastępy jadą w niezmienionym składzie na obóz.
HAL Drużyna wzięła udział w obozie, w czasie którego odbyło się kilka działań drużyny. Podczas obozu drużyna miała własny program. Podczas obozu drużyna miała własny program.