Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Posiedzenie KSI w maju 2013

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 20 maja (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 13 maja.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Posiedzenie KSI w kwietniu 2013

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 22 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 15 kwietnia.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Posiedzenie KSI w marcu

altKSI zaprasza na kolejne posiedzenie. Odbędzie się ono 21 marca w budynku hufca.

Czytaj więcej...

"KSI w lutym"

Druhny i Druhowie,

zapraszam na posiedzenie KSI w lutym. Odbędzie się ono w czwartek, 28 lutego 2013 godz. 17.30. Próby lub sprawozdania należy przesyłac do 21.02. drogą mailową do przewodniczącej.


hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

"Pierwsze posiedzenie KSI w 2013 roku"

Druhny i Druhowie,

Zapraszam na posidzenie KSI 17 stycznia 2013  w czwartek o godz. 17.30. Próby oraz podsumowani proszę przesyłać do 11.01.2013.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI