Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

"KSI zaprasza na posiedzenie w grudniu"

Druhny i Druhowie,

zapraszam na posiedzenie KSI w grudniu. Odbędzie się ono w czwartek, 12 grudnia 2013 godzinie 17.30. Próby lub sprawozdania należy przesyłac do 5 grudnia  drogą mailową do przewodniczącej.


hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich

Zapraszamy na spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich, czyli osób które już posiadają stopień podharcmistrza i prowadzą albo mogą prowadzić próby na stopień przewodnika.

Czytaj więcej...

"Posiedzenia KSI w listopadzie i ważne informacje dla opiekunów prób"

Druhny i Druhowie,
Ze względu na dużą ilość chętnych w listopadzie odbędą się dwa posiedzenia KSI: 7 i 21 listopada. Termin pierwszy jest już w całości zajęty, na drugie posiedzenie pozostały 3 miejsca - prosimy o zgłaszanie się.

Czytaj więcej...

"Drugie posiedzenie KSI w czerwcu 2013 "

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 27 czerwca (czwartek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 23 czerwca..

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Posiedzenie KSI w czerwcu 2013

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 13 czerwca (czwartek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 6 czerwca..

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI