Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich

Zapraszamy na spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich, czyli osób które już posiadają stopień podharcmistrza i prowadzą albo mogą prowadzić próby na stopień przewodnika.

Czytaj więcej...

"Posiedzenia KSI w listopadzie i ważne informacje dla opiekunów prób"

Druhny i Druhowie,
Ze względu na dużą ilość chętnych w listopadzie odbędą się dwa posiedzenia KSI: 7 i 21 listopada. Termin pierwszy jest już w całości zajęty, na drugie posiedzenie pozostały 3 miejsca - prosimy o zgłaszanie się.

Czytaj więcej...

"Drugie posiedzenie KSI w czerwcu 2013 "

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 27 czerwca (czwartek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 23 czerwca..

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Posiedzenie KSI w czerwcu 2013

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 13 czerwca (czwartek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 6 czerwca..

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Posiedzenie KSI w maju 2013

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 20 maja (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 13 maja.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI