Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich i posiedzenia KSI w styczniu

Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich

W sobotę 10 stycznia na godz. 10.00 do 13.00 do hufca zapraszamy opiekunów prób instruktorskich. Spotkanie ma być możliwością wymiany doświadczeń w prowadzeniu prób i pracy z podopiecznym, a także okazją do zaznajomienia ze zmianami w regulaminie naszej KSI, porozmawianiu o opiniach opiekunów, konstruowaniu próby ze szczególnym uwzględnieniem wytyczania jej priorytetów oraz roli wymagań przy konstruowaniu zadań. Chcielibyśmy porozmawiać o współpracy opiekuna i KSI, sytuacjach problemowych, rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Na zgłoszenia czekamy do 6 stycznia.

Czytaj więcej...

"Listopadowe posiedzenie KSI"

Druhny i Druhowie,

zapraszam na listopadowe posiedzenie KSI. Odbędzie się ono we wtorek,18 listopada, o godz. 17.15. Zgłoszenia poproszę przesyłać mailowo do soboty 08.11.2014.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

"Pierwsze posiedzenie KSI w nowym roku harcerskim"

Druhny i Druhowie,

Zapraszam na pierwsze posidzenie KSI w nowym roku harcerskim. Odbędzię się ono 23 października 2014  (czwartek) o godz. 17.30. Próby oraz podsumowani aproszę przesyłać mailowo do 13.10.2014.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

"Dodatkowy termin posiedzenia KSI w czerwcu"

Ze względu na duże zaintersowanie spotkaniem z KSi w czerwcu Komisja wyznaczyła dodatkowy termin posiedzenia na 24.06, wtorek. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 17.30. Próby/podsumowania należy nadsyłac do dnia 14.06.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Posiedzenie KSI w czerwcu

alt

Komisja zaprasza na swoje kolejne posiedzenie w dniu 5 czerwca (czwartek) o godzinie 17:30.
Zgłoszenia: plan próby lub podsumowanie proszę przesyłać do dnia 27 maja.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI