Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Uwaga! Wędrownicy do 21 roku życia!

Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r.w sprawie systemu metodycznego ZHP od 1 września 2015 roku obniżona zostaje górna granicę wieku wędrowniczego do 21 roku życia.

Dotychczas otwarte i realizowane próby na stopnie wędrownicze wśród osób powyżej 21 roku życia będą mogły być kontynuowane.

hm. Katarzyna Kurowska
szefowa KSW