Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Szczep Drużyn Wodnych im. Leonida Teligi

SP nr 6, ul. Kusocińskiego 116

Komendant: phm. Małgorzata Palczewska

Drużyny w szczepie:

Gromada Zuchowa „Uśmiechy spod parasola”
drużynowa - sam. Anna Raczyńska

76 ŁWDH im. Emilii Platter (źeńska)
drużynowa – pwd. Aleksandra Skiba

 55 ŁWDH
drużynowy - ćwik Mateusz Natkaniec

75 ŁWDW
drużynowa - phm. Małgorzata Palczewska