Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

  • współorganizowanie akcji letniej w imieniu Komendy Hufca,
  • proponowanie obsady szefów baz,
  • proponowanie rozmieszczenia jednostek w bazach (po zebraniu ofert od środowisk),
  • proponowanie stawek (odpłatności za "osobodzień") w bazach,
  • proponowanie zakresu obowiązków szefów baz oraz komendantów obozów.