Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Dzień Myśli Braterskiej 2017

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzymy Wam, aby BRATERSTWO było prawdziwym i realnym fundamentem Waszego, nie tylko harcerskiego, życia.

Komenda Hufca ZHP Łódź-Polesie
czyli Magda, Dorota, Marta, Agnieszka, Anita, Michał i Tomek :)