Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Wielkie Poleskie Grillowanie :)

Zapraszamy drużynowych, przybocznych i innych instruktorów hufca na Wielkie Poleskie Grillowanie :) Już 19.06.2017 od godziny 18:30 :)

<< DOŁĄCZ DO WYDARZENIA >>