Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Rozkaz L12/2016

Ukazał się nowy rozkaz komendantki hufca. Jest on dostępny w plikowni. Zapraszam do pobierania i zapoznania się.

POBIERZ ROZKAZ

 

pwd. Anna Gajda
Instruktorka ZPI