Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Majowe rozkazy już dostępne

Miło mi poinformować, że majowe rozkazy - RL. 5/2016 i RL. 6/2016 - komendantki hufca są dostępne w plikowni. Zapraszamy do pobierania i czytania.

POBIERZ ROZKAZ

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca