Harmonogram 2018/2019

 

TERMIN WYDARZENIE OPIS ORGANIZATOR
WRZESIEŃ 2018
1 września służba Służba łączona w Łodzi
2 września rajd rowerowy namiestnictwo wędrownicze
3 września apel rozpoczęcie roku harcerskiego godzina 18:00 na Dworcu Łódź-Fabryczna Komenda Hufca
21-23 września Święto Chorągwi Łódzkiej Hufce łódzkie
20 września SKŁADKI ostateczny termin wpłaty składek za III kwartał 2018 drużynowi, instruktorzy
28-30 września wyjazd namiestnictwa męskiego Namiestnictwo męskie
30 września rajd rowerowy namiestnictwo wędrownicze
30 września plany pracy ostateczny termin wysyłania planów pracy do namiestników drużynowi
PAŹDZIERNIK 2018
15 października plany pracy Ostateczny termin wysyłania planów pracy szczepów i zespołów hufcowych komendanci szczepów
szefowie zespołów i namiestnictw
21 października rajd rowerowy namiestnictwo wędrownicze
24 października Nasze 100 lat Niepodległości – 11 listopada 1918-2018 otwarcie wystawy w Chorągwi Łódzkiej Komisja Historyczna
25 października Nasze 100 lat Niepodległości – 11 listopada 1918-2019 otwarcie wystawy w Hufcu Komisja Historyczna
25 października Zjazd Nadzwyczajny Hufca zbiórka wyborcza delegatów na zjazd ChŁ Komenda Hufca
28 października Dowody Zbrodni namiestnictwo wędrownicze
30 października plany pracy Ostateczny termin zatwierdzenia planów pracy drużyn namiestnicy
31 października Budżety szczepów i zespołów Ostateczny termin przesyłania budżetów na rok 2019 do skarbnika hufca komendanci szczepów
szefowie zespołów i namiestnictw
LISTOPAD 2018
4 listopada rajd rowerowy namiestnictwo wędrownicze
5 listopada Café po-lesie – Instruktorskie spotkania temat: patriotyzm ZKK
10 listopada Łącznik na 100lecie odzyskania Niepodległości Komenda Hufca – kieruje: Tomek Jachimek
11 listopada służba Służba łączona w Łodzi
11 listopada Nasze 100 lat Niepodległości – 11 listopada 1918-2019 otwarcie wystawy w Urzędzie Pocztowy Al. Kościuszki godz. 10:00 Komisja Historyczna
16-18 listopada Załęcze Seminarium Programowo-Kształceniowe w Załęczu Chorągiew Łódzka
30 listopada Budżety i plany pracy szczepów i zespołów Ostateczny termin zatwierdzenia budżetów i planów pracy szczepowi, szefowie zespołó, namiestnicy, skarbnik hufca, KH
GRUDZIEŃ 2018
1 grudnia Zjazd wyborczy ChŁ Chorągiew Łódzka
3 grudnia Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
8-9 grudnia Szantowiązałka festiwal, koncerty, zajęcia Szczep Drużyn Wodnych im. Leonida Teligi
BŚP Przekazanie BŚP w Katedrze
Rozproszenie światła CHŁ, Hufce łódzkie
BŚP Służba, obchody Chorągiew Łódzka
17 grudnia Wigilia Hufca Komenda Hufca – kieruje: Nina Malinowska
20 grudnia SKŁADKI ostateczny termin wpłaty składek za IV kwartał 2018 drużynowi, instruktorzy
STYCZEŃ 2019
5-6 stycznia Weekend namiestnictw wg planów namiestnictw namiestnictwa
7 stycznia Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
19-20 stycznia Konferencja Dobre Hufca Dobre KSZTAŁCENIE ZKK
19 stycznia Rajd jednodniowy dla wędrowników namiestnictwo wędrownicze
LUTY 2019
4 lutego Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
MARZEC 2019
4 marca Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
20 marzec SKŁADKI ostateczny termin wpłaty składek za I kwartał 2019 drużynowi, instruktorzy
KWIECIEŃ 2019
1 kwietnia Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
6-7 kwietnia Święto Hufca Komenda Hufca
6-7 kwietnia Załęcze Chorągiew Łódzka
13 kwiecień Rajd wiosenny zamiast Marzanny Namiestnictwo zuchowe
MAJ 2019
2 maja Święto Flagi Wspólne obchody hufców łódzkich
3 maja służba Służba łączona w Łodzi
5 maja plany pracy Ostateczny termin wysyłania obozowych planów pracy do namiestników drużynowi
6 maja Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
11 maja Ślub Komendantki Hufca 🙂
25-26 maja Bezpieczny obóz Warsztaty dla wychowawców ZKK
CZERWIEC 2019
1-2 czerwca RADOBLICZA – weekend namiestnictw działanie dla kadr jednostek o obliczu kwatermistrzowsko-pionierkowym namiestnictwa
3 czerwca Café po-lesie – Instruktorskie spotkania ZKK
7-10 czerwca Intercamp
14-16 czerwca LHZ – Leśne Harce Zastępów coroczna impreza dla zastępów Szczep Harcerski im. Cichociemnych
16 czerwca plany pracy Ostateczny termin zatwierdzenia obozowych planów pracy (do zwolnienia 1zł) namiestnicy
17 czerwca Grill Grill na podsumowanie roku Komenda Hufca
20 czerwca SKŁADKI ostateczny termin wpłaty składek za II kwartał 2019 drużynowi, instruktorzy
20 czerwca ewidencja Ostateczny termin wpisania uczestników HALu do ewidencji (oprócz cywilów biorących udział wyłącznie w akcji letniej) drużynowi, szczepowi
SIERPIEŃ 2019
1 sierpnia służba Służba łączona w Łodzi
15 sierpnia służba Służba łączona w Łodzi
2 połowa sierpnia kurs pwd i drużynowych Kurs wakacyjny ZKK
WRZESIEŃ 2019
rejs morski Szczep Drużyn Wodnych im. Leonida Teligi