Grudniowe posiedzenia KSI

Grudniowe posiedzenia KSI odbędą się dwóch terminach: 15.12.2015 oraz 17.12.2015 o 17:30. Termin składania prób/podsumowań mija 7 grudnia 2015. Posiedzenie 15.12 jest dodatkowym, na które Komisja może przyjąć jeszcze zgłoszenia 1-2 osób. Wszelką dokumentacją należy przesyłać na adres: kasia.sawiak@wp.pl

phm. Tomasz Jachimek
Członek komendy hufca

Post Author: sy2birak