“Dyskusje niedzielna”

Poniżej przedstawiamy wybrane tematy niedzielnych dyskusji. Panele zostaną przygotowane i przeprowadzone przez naszych instruktorów, przy współudziale zaproszonych gości bezpośrednio związanych z poruszaną tematyką.

gospodarka hufca
– hm. Agnieszka Rytel

współpraca ze środowiskiem lokalnym z punktu widzenia hufca
– hm. Katarzyna Sawiak
 
praca z namiestnikami i szczepowymi
– phm. Justyna Kaczmarek
 
 

Post Author: hm. Tomasz Jachimek