Hm. Leszek Abrahamowicz odszedł na wieczną wartę

W dniu dzisiejszym odszedł na wieczną wartę hm. Leszek Abrahamowicz – komendant Hufca ZHP Łódź-Polesie w latach 1984-1988.
Był to Wielki Człowiek i Wspaniały Wychowawca. Dla wielu z nas Autorytet i zasłużony instruktor dla poleskiego harcerstwa.
Druh Leszek był nie tylko komendantem naszego hufca, ale również wieloletnim instruktorem działającym na wielu szczeblach organizacji. Jest to ogromna strata dla nas i naszego środowiska.
Druhu, zrobimy co w naszej mocy, żeby pamięć o Tobie nigdy nie zgasła i została przekazana kolejnym pokoleniom.

<Rozkaz specjalny komendanta hufca>

Czytaj więcej o Hm. Leszek Abrahamowicz odszedł na wieczną wartę