Komenda Hufca

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nowego komendanta hufca i nową komendę hufca. Aktualny skład władz hufca zamieszczamy poniżej. hm. Magdalena Dąbkowska – komendantka hufca hm. Dorota Łapińska – zastępczyni komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą phm. Marta Ignaczak – zastępczyni komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą […]

Komisja Rewizyjna

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nową komisję rewizyjną.  phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk – przewodnicząca Komisji pwd. Sylwia Białecka – zastępczyni przewodniczącego phm. Magdalena Salicka – sekretarz Komisji phm. Sylwia Kacprzak – członkini Komisji phm. Stanisław Sałajczyk – członek Komisji

KRS: 0000283814 >>> CEL SZCZEGÓŁOWY: POLESIE

Podobnie jak w latach ubiegłych mają Państwo szansę wesprzeć nasze harcerskie działania! Zachęcamy już teraz do przekazania 1% swojego podatku Hufcowi Łódź-Polesie. Jak to zrobić? Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000283814 oraz określić cel szczegółowy jako POLESIE. W ten sposób staną się Państwo inwestorami - inwestorami w dobre wychowanie dzieci i młodzieży.

Informacje są tylko dla nas - nie będziemy Twojego adresu e-mail udostępniać komuś innemu :)