Komenda Hufca

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nowego komendanta hufca i nową komendę hufca. Aktualny skład władz hufca zamieszczamy poniżej. hm. Magdalena Dąbkowska – komendantka hufca hm. Dorota Łapińska – zastępczyni komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą phm. Marta Ignaczak – zastępczyni komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą […]

Komisja Rewizyjna

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nową komisję rewizyjną.  phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk – przewodnicząca Komisji pwd. Sylwia Białecka – zastępczyni przewodniczącego phm. Magdalena Salicka – sekretarz Komisji phm. Sylwia Kacprzak – członkini Komisji phm. Stanisław Sałajczyk – członek Komisji