Zmiany w zakresie parkowania

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2019 nie ma możliwości parkowania na wewnętrznym dziedzińcu (obok boiska) budynku, gdzie znajduje się siedziba hufca. Prosimy o parkowanie w innych miejscach w okolicach budynku.  

Zjazd Hufca Łódź-Polesie już 14 września 2019

Komenda Hufca ZHP Łódź-Polesie zwołała na 14 września 2019 r. na godz. 9.30 Zjazd Zwykły hufca. Zjazd podsumuje mijającą kadencję władz, wybierze nowe władze hufce oraz przyjmie Strategię na kolejne lata. Miejsce Zjazdu zostanie podane, zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP, najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu.

Czytaj więcej o Zjazd Hufca Łódź-Polesie już 14 września 2019