Bank zadań

Zaprezentowane na poniższej stronie pomysły stanowią zbiór potrzeb występujących w różnych obszarach działania hufca. Mogą one stanowić źródło zadań do prób instruktorskich. Przed wpisaniem zadania z tej listy (lub jakiejkolwiek jego modyfikacji) do własnego planu próby instruktorskiej skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za dany obszar działalności hufca oraz przewodniczącą KSI aby upewnić się, że ktoś już nie wykorzystał tego pomysłu.

 


KWATERMISTRZOSTWO


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • pozyskiwanie sprzętu obozowego
 • opracowanie programu magazynowego do użytku on-line.
 • prace remontowe w siedzibie hufca

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • zorganizowanie lub poprowadzenie komercyjnego obozu
 • poprowadzenie marketingu baz obozowych
 • pozyskiwanie sprzętu obozowego
 • pełnienie funkcji na bazie obozowej (księgowy, kwatermistrz, bosman)
 • opracowanie programu magazynowego do użytku on-line
 • prace remontowe w siedzibie hufca
 • organizacja szkolenia z pionierki obozowej
 • stworzenie portalu/strony o obozownictwie

 


POZYSKIWANIE ŚRODKÓW


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • napisanie jednego wniosku grantowego 
 • udział w wybranym projekcie w zakresie pozyskiwania środków
 • systematyczne działania (poszukiwanie konkursów, pisanie ofert, pozyskiwanie środków na okreslone działania) zlecone przez członka komendy hufca przez określony czas

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • napisanie jednego wniosku grantowego 
 • udział w wybranym projekcie w zakresie pozyskiwania środków
 • systematyczne działania (poszukiwanie konkursów, pisanie ofert, pozyskiwanie środków na okreslone działania) zlecone przez członka komendy hufca przez określony czas
 • przygotowanie dowolnego materiału programowego lub metodycznego związanego z wychowaniem ekonomicznym
 • pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu warsztatów związanych z pozyskiwaniem środków lub wychowaniem ekonomicznym

Do zadań z zakresu pozyskiwania środków należy zgłaszać sie za pośrednictwem formularza.

 


NAMIESTNICTWO HARCEREK


PRZEWODNICZKA

 • Warsztaty lub gra dla namiestnictwa (tematyka do ustalenia z namiestniczką)
 • Organizacja wędrówki dla kilku Rad Drużyn

PODHARCMISTRZYNI

 • Warsztaty lub gra dla namiestnictwa (tematyka do ustalenia z namiestniczką)
 • Warsztaty dla zastępowych

 


NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • opracowanie materiałów programowych lub metodycznych dla harcerzy starszych
 • w porozumieniu z namiestniczką organizacja zajęć dla kilku drużyn starszych (Święto Hufca, LHZ, weekend namiestnicwa)

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • organizacja warsztatów dla zastępowych starszoharcerskich
 • w porozumieniu z namiestniczką organizacja zajęć dla kadr drużyn starszoharcerskich (RadOblicza, zbiórka lub weekend namiestnicwa)
 • opracowanie materiałów programowych lub metodycznych dla harcerzy starszych
 • w porozumieniu z ZKK poprowadzenie zajęć na kursie drużynowych

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • zabranie reprezentacji RD na zlot międzynarodowy – zadbanie o zainteresowanie uczestników, sprawy organizacyjno-formalne oraz przygotowanie (np. zbiórki o skautach, warsztaty językowe itp.),

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • pozyskanie pieniędzy na zlot Intercamp dla reprezentacji hufca – znalezienie sponsorów, którzy pokryją część kosztów lub zorganizowanie akcji zarobkowej dla zainteresowanych wyjazdem osób.
 • pozyskanie skautów z zagranicy na jedną z baz – nawiązanie kontaktu, pomoc w ich kontaktach z szefem bazy, pomoc w zorganizowaniu programu
 • zabranie reprezentacji RD na zlot międzynarodowy – zadbanie o zainteresowanie uczestników, sprawy organizacyjno-formalne oraz przygotowanie (np. zbiórki o skautach, warsztaty językowe itp.),

 


PROMOCJA I INFORMACJA


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • Przegotuję serię grafik w czasie realizacji próby – wedle zapotrzebowania (plakietka HAL, kartka DMB, kartki świąteczne: Boże Narodzenie, Wielkanoc)
 • Napiszę cykl (minimum 5) relacji z imprez hufca wraz z dokumentacją fotograficzną
 • Przygotuję baner flashowy promujący imprezę/HUFIEC/1%
 • Przygotuję serię kartek on-line hufca na różne okazje (DMB, Święto Hufca, Wielkanoc, Boże Narodzenie, dzień kobiet, pierwszy dzień wiosny, etc. – do ustalenia).

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • Będę koordynował BŚP na poziomie Hufca, w tym:
 • Rozpromuję działanie w hufcu, jako propozycję programową,
 • Będę koordynować działania „Poleskich roznosicieli Światła”,
 • Pozyskam świece i lampiony w ilości zabezpieczającej potrzeby hufca (tak aby BŚP trafiło także do naszych szkół i kościołów, nie tylko do miejsc „z listy”)
 • Zadbam o identyfikację graficzną działania – niezbędną do promocji w hufcu, a także uwzględniającą projekt kartki jaka będzie roznoszona wraz ze Światłem.
 • Przygotuję kampanię promującą poleskie bazy, w tym:
 • spójnie graficznie ulotki i materiały promocyjne baz hufca,
 • draft mailingów promocyjnych,
 • propozycje innych rozwiązań marketingowych.
 • Będę koordynatorem akcji 1% w hufcu. Przygotuję kampanię promocyjną 1% hufca, w tym:
 • hasło,
 • identyfikację graficzną (ulotka, plakat, banery na stronę w 3 wymiarach, w tym jeden animowany),
 • zaplanuję działania szczepów i instruktorów hufca w ramach kampanii 1%.

 


PROGRAM


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • Na czas próby wejście w skład GP i realizacja powierzonego zadania
 • Organizacja wigilii instruktorskiej
 • Przygotowanie jednego bloku programowego na Święcie Hufca
 • Pomoc przy organizacji Dnia Myśli Braterskiej, Rajdu Nocnego, Gali Mian Szczepów
 • Zaangażowanie w pracę Komisji Historycznej

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • Na czas próby wejście w skład GP i realizacja powierzonego zadania
 • Organizacja Święta Hufca
 • Opracowanie materiałów programowych będących wsparciem dla drużyn
 • Archiwizacja dobytku Komisji Historycznej
 • Współorganizacja Dnia Myśli Braterskiej, Rajdu Nocnego, Gali Mian Szczepów

 


ZKK


PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • zorganizowanie warsztatów lub zajęć dla kadry hufca (w zakresie tematyki/metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • pomoc organizacyjna w zakresie wybranej imprezy kształceniowej (np. konferencji, seminarium, warsztatów czy kursu planowanego na dany rok), na przykład poprzez wymienione poniżej działania:
  • obsługa techniczna imprezy (materiały, posiłki, sprzęt, itd.)
  • pozyskanie funduszy
  • pomocja
  • obsługa graficzna
 • przygotowanie materiału dla zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych (w zakresie metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • przygotowanie artykułu dotyczącego kształcenia zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych do opublikowania na blogu ZKK Hufca Łódź-Polesie

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • zorganizowanie warsztatów lub zajęć dla kadry hufca (w zakresie tematyki/metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • pomoc organizacyjna w zakresie wybranej imprezy kształceniowej (np. konferencji, seminarium, warsztatów czy kursu planowanego na dany rok), na przykład poprzez wymienione poniżej działania:
  • wejście do ścisłej kadry imprezy i merytoryczne zaangażowanie w jej przygotowanie
  • poprowadzenia panelu / moderowanie dyskusji
  • pozyskanie funduszy
  • promocja
  • obsługa graficzna
 • przygotowanie materiału dla zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych (w zakresie metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • przygotowanie artykułu dotyczącego kształcenia zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych do opublikowania na blogu ZKK Hufca Łódź-Polesie

Post Author: AniaG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *