Akcja Znicz Pamięci

Weekend ze świętem Wszystkich Świętych jest zawsze dla nas wszystkich czasem zadumy, wspomnień i pamięci.
Jest to wyjątkowy czas dla nas harcerzy, ponieważ wtedy wspominamy nie tylko członków naszych rodzin, ale pamiętamy również o wszystkich harcerzach i instruktorach, których nie ma już z nami. Wtedy wspominamy autorytety harcerskie, które pomogły nam w naszym rozwoju i bez których nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.

 

 

Jak co roku Krąg Instruktorów i Starszyzny Jędrusie udał się ze Zniczem Pamięci oraz symbolicznym proporcem na groby naszych instruktorów, by symbolicznie zapalić światło, które przypomina nam o tych, których z nami już nie ma.

Spis miejsc pamięci do odwiedzenia możecie znaleźć na platformie E-hufiec.

Harcerskie Miejsca Pamięci

Czuwaj!

phm. Michał Wacławski
komendant hufca

Post Author: michal.waclawski